ภาพสวยได้ด้วยแสง แสงนุ่มๆ คือสิ่งที่คนเราชอบมอง แสงชายคาตอนเที่ยง สาย บ่าย เย็น เป็นอะไรที่หาได้ง่าย และให้ภาพที่ดูนุ่มนวน จะถ่ายขนมหรือถ่ายภาพบุคคล ก็ง่ายขึ้น

Read More