30 นาทีผ่านไป เรือเริ่มลดความเร็วเข้าเทียบท่าที่เกาะแรก เกาะราชา เวิ้งน้ำใสๆ ของอ่าวปะตก คือภาพแรกที่ได้เห็นเมื่อมองกลับไปยังทางเดินเข้าเกาะ ทรายละเอียดสีขาว น้ำทะเลสีฟ้าใส ขนาบไปด้วยแหลมทรงโค้งยื่นออกไปกลางทะเล

Read More