สร้าง QR Code ใช้เอง ฟรี!! ไม่มีค่าใช้จ่าย
สามารถเลือกขนาดได้ 300x300px และ 500x500px

รองรับข้อความทุกรูปแบบ (แนะนำไม่เกิน 30 ตัวอักษร เพื่อความสวยงามของ QR Code)

  • URL เว็บไซต์
  • Text หรือข้อความธรรมดาๆ เอาใว้ส่งกลอนให้คนรักแบบเก๋ๆ

FREE!! QR Code Generator


Size(px)
ส่งข้อความเสี่ยวๆ แบบ Geek ผ่าน QR Coce