วิธีดู IP เครื่องคอมพิวเตอร์

วิธีดู ip มีหลายวิธี แต่แนะนำให้ใช้วิธีที่ถนัดและเร็วที่สุด และสองวิธีข้างล่างเป็นวิธีที่ผมใช้ประจำเวลาทำงาน

Window

  1. กดปุ่ม window + R บนคีย์บอร์ดเพื่อเรียก RUN
  2. พิมพ์ CMD เพื่อเรียก Command Prompt
  3. พิมพ์คำสั่ง ipconfig เพื่อดู ip
IPConfig - Windows Command Prompt Commands - Programmers UK
CMD > ipconfig

Mac

เข้าที่ System Preferences > Network หรือ กดปุ่ม Option + คลิกที่ไอคอน WiFi

กดปุ่ม Option + คลิกที่ไอคอน WiFi

Related Posts