Ps Tips : 50% Grey Layer กับการปรับแสงภาพบางส่วนด้วย Dodge and Burn

ใน Photoshop ,Dodge and Burn เป็นเครื่องมือสำหรับลดหรือเพิ่มแสงของภาพในจุดที่เราวาดเมาท์ลงไป แต่การที่เราจะไปยุ่งกับเลเยอร์ภาพต้นฉบับโดยตรงเป็นเรื่องที่ไม่ควรทำ เพราะจะทำให้การกลับมาแก้ไขเป็นไปได้ยากเมื่อแต่งภาพนั้นไปเยอะแล้ว ซึ่งวิธีที่จะปรับแสงภาพโดยที่ไม่ต้องทำกับเลเยอร์ต้นฉบับโดยตรงสามารถทำได้หลายวิธี แต่เทคนิคหนึ่งที่ผู้เขียนชอบใช้คือการใช้ Dodge ,Burn บนเลเยอร์เทากลาง 50%

Grey 50% หรือเทากลาง 50% มีประโยชน์มากมายถ้าหากเข้าใจวิธีใช้งาน เมื่อทำการซ้อนเลเยอร์ Grey 50% โดยใช้โหมดการซ้อน (blending mode) เป็น Overlay แล้ว สีเทา 50% จะถูกกลืนหายไป คล้ายกับว่าเหลือแต่ภาพเลเยอร์ล่างเท่านั้น และเมื่อทำ Dodge ,Burn บนเลเยอร์สีเทา ส่วนสว่างและส่วนที่มืดที่ไม่ใช่ 50% เท่านั้นที่จะแสดงผลออกมา

วิธีทำ

  1. สร้างเลเยอร์เทากลาง 50% – หลังจากเปิดภาพที่ต้องการแต่งแล้วให้สร้างเลเยอร์สีเทากลาง 50% ใว้ชั้นบนสุด โดยค่าสีคือ #808080 หรือ r128 g128 b128
  2. เปลี่ยน Blending mode – เปลี่ยนเลเยอร์เทากลาง 50% เป็น overlay (เพื่อเปลี่ยนวิธีผสมสีของเลเยอร์) โดยการผสมสีแบบ overlay เหมาะกับการใช้เทคนิคเทากลาง 50% อ่านเพิ่มเติมเรื่องการวางซ้อนเลเยอร์ในหโหมดต่างๆ
  3. เมื่อทำตามขั้นตอนอย่างถูกต้องเลเยอร์สีเทาจะไม่ถูกแสดงผล – เพราะเปลี่ยน Blending mode เป็น overlay ในขั้นตอนที่ 2 สีเทากลาง 50% จะโดนผสมกับภาพต้นฉบับโดยไม่ไปรบกวนค่าต่างๆ ของภาพ
  4. ทำการ Dodge หรือ Burn บนเลเยอร์เทากลางได้เลย – ผลที่ได้คือค่าสีเทา 50% จะปรับเพิ่มขึ้นหรือน้อยลงในส่วนที่ถูก Dodge ,Burn (ค่าสีเทาจะมากกว่าหรือน้อยกว่า 50%) ส่วนที่ต่ำกว่า 50% จะสว่างขึ้นและส่วนที่มากกว่าก็จะมืดลง
  5. ผลลัพธ์ – เราสามารถปรับให้ภาพสว่างหรือมืดได้โดยที่ไม่ต้องไปทำกับภาพต้นฉบับโดยตรง
https://www.midnightbrownie.com/focus-stacking/

Related Posts