Apple M1 ณ เวลานี้ คงไม่ต้องพูดมากนักกับความแรงที่ได้มา ในราคาเริ่มต้นประมาณ 30,000 บาท แต่ถ้าเอามาทำงานตัดต่อวีดีโอหละ จะคุ้มค่าหรือไม่ บทความนี้เป็นประสบการณ์ของผู้เขียนเอง หลังจากลองใช้งานจริงมา 2 เดือนเต็ม

Read More