ถ้าคลุกคลีอยู่กับการใช้งานคอมพิวเตอร์ หรือการทำงานเกี่ยวข้องกับงานภาพนิ่ง งานวีดีโอ คงต้องผ่านตามาบ้างกับ Color Channels เช่น RGB ,CMYK ที่แทนแม่สีต่างๆ แต่หลายคนอาจยังไม่รู้ว่ามี Channel อีกตัวหนึ่งที่ทำงานเป็นตัวแทนของความโปล่งใสของสีในภาพ นั่นคือ Channel Alpha

Read More