Spiritfarer อินดี้เกมแสนอบอุ่นที่แสนเศร้า เราจะได้รับบทเป็น Stella ผู้รับหน้าที่เป็น Spiritfarer (ขอแปรว่าผู้ส่งวิญญาณ) ต่อจาก Charon ที่ถึงเวลาต้องจากไป…ของเขา….หน้าที่ของผู้ส่งวิญญาณคือต้องเติมเต็มคำขอสุดท้าย คลี่คลายสื่งที่ค้างคา และเมื่อพวกเขาพร้อม ก็ถึงเวลาบอกลา ณ สถานที่ที่เป็นทั้งจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุด

Read More