ในช่วงเวลาที่ต้องปรับตัวให้ทำงานผ่านการออนไลน์มากขึ้น บางครั้งก็มักมีความต้องการแคปภาพหน้าจอคอมพิวเตอร์ส่งให้คู่สนทนา ความรู้เก่าแต่โบราณเรามักจะใช้ปุ่ม Print Screen จับทั้งหน้าจอไปเลย แต่ถ้าจะทำให้เร็วและสะดวกที่สุดกว่านั้นหละ Snip & Sketch คือคำตอบ

Read More