อัพเดตและแก้ไขปัญหา a1111 web ui: ทำให้การอัพเดตไม่เป็นปัญหาอีกต่อไป

Stableduffusion a1111

การอัพเดต StableDiffusion a1111 web ui

การอัพเดต Automatic1111 ทำได้ ง่ายและรวดเร็ว เราสามารถสั่งให้อัพเดตอัตโนมัติทุกครั้งที่เปิดใช้งานหรือจะสั่งเองเป็นครั้งๆ ไปก็ได้ ดังนี้

การอัพเดตอัตโนมัติ: แก้ไขไฟล์ “webui-user.bat” โดยคลิกขวา>แก้ไข (เลือก Notepad) เพิ่มบรรทัด “git pull” ระหว่างบรรทัดสุดท้าย ทีนี้ทุกครั้งเราเริ่มใช้ “webui-user.bat” มันจะอัพเดตทุกครั้ง

git pull
git pull

การอัพเดตด้วยตนเอง: พิมพ์: “git pull” ใน command prompt จากโพลเดอร์ที่ติดตั้ง Automatic1111

git pull
git pull

การแก้ไขปัญหาหลังการอัพเดต

หลังจากการอัพเดต StableDiffusion a1111 web ui, บางคนอาจเจอปัญหาบ้าง แต่ไม่ต้องห่วงเพราะมีวิธีแก้ไขที่ง่ายๆ ดังนี้

ทุกครั้งที่ทำการอัพเดต ควรใช้คำสั่งต่อไปนี้ใน “webui-user.bat” เพราะในบางครั้งจะมีการเปลี่ยนเวอร์ชั่นของ Pytorch เช่น การอัพเดตในเวอร์ชั่น 1.4.0 ตัว Automatic1111 ได้เปลี่ยนไปใช้ Pytorch 2.0 ทำให้จำเป็นต้องติดตั้ง xformers ใหม่

--reinstall-torch --reinstall-xformers
--reinstall-torch --reinstall-xformers
--reinstall-torch --reinstall-xformers

นอกจากนี้ ทุกครั้งที่อัพเดต Automatic1111 ควรรันคำสั่งต่อไปนี้ใน command prompt เพื่อเป็นการเรียกติดตั้งส่วนที่จำเป็นใหม่อีกครั้ง

1.venv\scripts\activate2.pip install -r requirements.txt

ถ้าโชคดีพอ บางครั้งเราจะพบ error “RuntimeError: Couldn’t determine Stable Diffusion’s hash” เป็น error เกี่ยวกับสิทธิของโพลเดอร์ สามารถแก้ไขปัญหานี้โดยใช้คำสั่ง

git config --global --add safe.directory "*"

จากประสบการณ์ ปัญหาพวกนี้จะพบหลังการอัพเดตหรือแม้แต่ตอนที่ติดตั้งใหม่ๆ ก็พบได้ แต่ก็สามารถแก้ไขได้โดยวิธีข้างต้น ทีนี้เราก็ใช้งาน StableDiffusion a1111 web ui ได้อย่างต่อเนื่องไม่หงุดหงิดแล้ว

Related Posts