OBS 101 ตอนที่ 2 ต่อกล้อง DSLR เข้า OBS

สารบัญ

[catlist name=OBS101 numberposts=9 orderby=title order=asc]


card capture
card capture

ต่อกล้องเข้าคอมพิวเตอร์ไม่ใช่เรื่องยาก แค่ต้องมีตัว Card Capture โดยตัวการ์ดจะทำหน้าที่รับภาพจากกล้องและส่งออกทางช่อง USB เข้าสู่คอมพิวเตอร์ และข้อดีอีกอย่างของ Card Capture ส่วนใหญ่คือ มันเป็น Plug and play โดยแท้ ไม่ต้องลงไดร์เวอร์ให้วุ่นวาย เสียบปุ๊บใช้งานได้เลย

อุปกรณ์ที่ต้องเตรียม

  1. โปรแกรม OBS
  2. กล้องที่มีพอร์ต HDMI
  3. Card capture

ขั้นตอนการเพิ่มกล้องเข้าโปรแกรม OBS

  1. ต่อสาย Hdmi จากกล้องเข้ากล่อง Card capture และต่อกล่องเข้ากับ Computer
  2. เปิดโปรแกรม (ในบางครั้งถ้าเปิดโปรแกรมก่อนต่ออุปกรณ์ โปรแกรมจะมองไม่เห็น)
  3. คลิกขวาในช่องของ Source เลือก Add > Video Capture Device ในช่อง Device ให้เลือกตัว Card capture ของเรา

กล่อง Card capture สามารถหาซื้อได้ทั่วไปในอินเตอร์เนต สำหรับงานทั่วไปเช่น Stream Game ,รายการ Talk ไม่จำเป็นต้องซื้อรุ่นแพงๆ อาจจะเลือกรุ่นที่มีราคาประมาณ 1,000 – 3,000 มาใช้งานก็เพียงพอต่อความต้องการ (เราควรดูสเปคของกล่องประกอบการตัดสินใจ)


คำว่า คุณภาพ ในงานวีดีโอคือ เสียงต้องดี

นอกจากภาพแล้ว เสียงเป็นปัจจัยสำคัญมากปัจจัยหนึ่ง เพราะเสียงเป็นส่วนที่เสริมความเข้าใจในสารที่ไม่สามารถสื่อออกไปด้วยภาพได้ เช่นเสียงจิ้งหรีดสื่อถึงว่าตอนนี้เป็นฤดูร้อน เสียงฟ้าผ่าสื่อถึงว่าฝนที่กำลังตก ตกหนักมาก สรุปแล้วเสียงจะทำให้สารที่จะส่งไปยังผู้ชมครบถ้วนมากขึ้น ดังนั้นไมค์ที่ใช้ควรเป็นไมค์ที่มีคุณภาพดี และสถานที่ก็มีส่วนสำคัญ เราต้องเลือกสถานที่ที่มีเสียงรบกวนน้อย เสียงไม่ก้อง

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *