ขี้เกียจอ่านข่าว ให้ Android อ่านให้

Accessibility ในระบบ Android ปัจจุบันนั้นมีความสามารถเพิ่มขึ้นมาก และ Select to Speak คือความสามารถหนึ่งในนั้น โดย Select to Speak คือการให้ผู้ใช้เลือกพื้นที่บนหน้าจอเพื่อสั่งให้โทรศัพท์ของเราอ่านออกเสียงให้ฟังได้เลย มีประโยชน์ในตอนที่เราติดกิจกรรมบางอย่าง ที่ไม่สะดวกจะอ่านข่าวหรือบทความที่สนใจได้เอง

ตัวอย่างในคลิปมาจากโทรศัพท์รุ่น moto one vision

ถ้านึกไม่ออกก็ดูตัวอย่าง

Select to Speak

วิธีเปิดใช้งาน

ปกติแล้ว Select to Speak จะอยู่ใน Setting > Accessibility > Select to Speak
**แต่ถ้าไม่มีให้อัพเดด Android Accessibility เป็นเวิอร์ชั่นล่าสุดก่อน

ในมือถือแต่ละรุ่นแต่ละยี่ห้อ หน้าตาและการเข้าถึงการตั้งค่า Accessibility นั้นต่างกันออกไปบ้างเล็กน้อย แต่จุดหลักคือให้หา Accessibility > Select to Speak ให้เจอก็เป็นอันใช้ได้

https://www.midnightbrownie.com/google-doc-audio-type/

Related Posts