แอปพลิเคชัน “หมอชนะ” หรือ “MorChana” เป็นแอปที่เก็บรวบรวมข้อมูลที่จำเป็นของเรา เพื่อใช้ป้องกันสุขภาพอนามัยของผู้ใช้งาน โดยจะติดตามข้อมูลการติดเชื้อ โอกาสหรือความเสี่ยงในการติดเชื้อ และเฝ้าระวังสถานการณ์การระบาดของโรค COVID-19

Read More