Bokeh คือ อะไร ?

Bokeh (โบเก้) เป็นภาษาญี่ปุ่นแปลว่า เบลอ ถ้าในงานถ่ายภาพก็คือส่วนที่หลุดโฟกัสนั้นเอง โบเก้ที่สวยงามเกิดจากจุดกำเนิดแสงที่สวย ถ้าเราดูออกก็ง่ายต่อการถ่าย

ถ่ายอย่างไรให้ได้ Bokeh

เมื่อเรารู้แล้วว่าโบเก้คือส่วนที่อยู่นอกโฟกัสของภาพ ฉะนั้นการควบคุมความชัดตื้นของภาพก็คือปัจจัยสำคัญในการควบคุมโบเก้นั้นเอง และสิ่งที่ควบคุมความชัดตื้นก็คือ รูรับแสง (Aperture) ส่วนปัจจัยอื่นๆ นั้นลองตามไปอ่านเรื่อง ถ่ายละลายหลัง มันมีอะไรมากกว่า “รูรับแสง”

รูรับแสง (Aperture)

ค่า F น้อย รูรับแสงกว้าง
ค่า F มาก รูรับแสงแคบ

เลนส์ที่ใช้ควรเป็นเลนส์ที่ทำค่า F (Aperture) ได้ต่ำๆ เช่น 1.8, 1.4 ,1.2 ถ้าใช้เลนส์ระยะเดียวกันถ่ายภาพเดียวกัน เลนส์ที่รูรับแสงกว้างกว่า ระยะชัดของภาพก็จะแคบกว่า (depth of field) ส่วนที่หลุดโฟกัสก็จะเกิดโบเก้ ไม่ว่าจะเป็นฉากหน้าหรือฉากหลัง

depth of field by photographylife.com

No Images.
Please upload images in images manager section. Click on Manage Images button on the right side of the gallery settings.

Bokeh ก็มีรูปลักษณ์เฉพาะตัว

เลนส์แต่ละรุ่นนอกจากให้สีที่ต่างกันแล้ว โบเก้ก็มีลักษณะที่ต่างกันออกไป ยิ่งเป็นเลนส์เก่าสมัยกล้องฟิล์มแล้ว ยิ่งเห็นความแตกต่าง เช่น helios 44-2 ให้โบเกวน ,Industar 61L/Z 50mm เป็นรูปดาว ,เลนส์ประเภท Mirror Reflex ให้โบเก้โดนัท เพราะว่ารูปร่างของรูรับแสง และความสามารถในการรวมแสงของเลนส์ ทำให้เกิดเอฟเฟคที่แตกต่างกันออกไปนั้นเอง

Riverside walk flashback
Tamron SP 500mm f/8 Starz
Industar 61L/Z 50mm 2.8 macro Helios 44-2
Helios 44-2

สรุปแล้ว Bokeh คือ อะไร

อ่านมาตั้งเยอะ สรุปแล้ว Bokeh คือ อะไร
ตอบสั้นๆ ว่าคือ จุดแสงที่หลุดโฟกัส นั้นเอง

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *