Rule of thirds กฎแจ้งเกิดของช่างภาพ

กฎสามส่วน หรือ Rule of thirds เป็นกฏพื้นฐานที่สำคัญของผู้ที่เริ่มถ่ายภาพ มันช่วยให้เรามีหลักเกณฑ์ในการถ่ายมากขึ้น ไม่ถ่ายสะเปะสะปะ หรือวางแบบให้อยู่ตรงกลางภาพตลอดเวลา

No Images.
Please upload images in images manager section. Click on Manage Images button on the right side of the gallery settings.

ลองพิจารณาเปรียบเทียบระหว่างสองภาพนี้ ภาพที่ถ่ายโดนยึดกฏสามส่วน และภาพที่ถ่ายโดยไม่มีกฏ – จากตัวอย่างเป็นการแบ่งสัดส่วนระหว่างพื้นดินและท้องฟ้า โดยให้น้ำหนักพื้นดิน 2 ส่วน ท้องฟ้า 1 ส่วน

จุดตัด 9 ช่อง

เมื่อเราแบ่งเฟรมภาพออกเป็นสามส่วนทั้งแนวตั้งและแนวนอน เส้นที่ลากตัดกันจะเรียกว่า จุดตัด 9 ช่อง โดยจุดตัดเหล่านั้นคือจุดที่ดึงดูดสายตาของผู้ชมภาพ มีการวิจัยจากใครไม่รู้พบว่าจุดตัดแต่ละจุดมีความสามารถดึงดูดความสนใจต่างกันออกไป (ตามรูปด้านล่าง)

เมื่อยกกล้องขึ้นมา สิ่งสำคัญที่ต้องฝึกจนทำได้เป็นอัตโนมัติคือ มองหาเส้นแบ่งและจัดวางตัวแบบใว้ในตำแหน่งของจุดตัด เพราะการฝึกถ่ายภาพโดยใช้กฏสามส่วน เป็นการเริ่มต้นในการมองเห็นเส้นต่างๆ ของภาพ และจะพัฒนาไปถึงการใช้เส้นนำสายตาต่อไป

ถ่ายภาพด้วยความรู้สึก

ถ้าถามว่าจำเป็นไหมที่ต้องยึดกฎตลอดเวลา บอกเลยว่าไม่จำเป็น กฏเป็นเพียงสิ่งให้ยึดเหนี่ยวสำหรับผู้ที่ยังไม่มีความเข้าใจมากพอเท่านั้น เราสามารถถ่ายภาพแบบไหนก็ได้ตามที่ใจต้องการ ถ้าภาพนั้นสื่ออารมณ์ ส่งสาร หรือสร้างความกระทบกระเทือนต่ออารมณ์ของผู้รับชมภาพได้ ภาพนั้นถือว่าประสบความสำเร็จแล้ว

ถ้าแสง ทำให้เกิดหน่วยนับเวลา
ภาพถ่าย ก็คือเวลาที่ถูกบันทึกใว้
นอกจากความทรงจำ

No Images.
Please upload images in images manager section. Click on Manage Images button on the right side of the gallery settings.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *