OBS 101 ตอนที่ 7 สารพันปัญหา Window Capture ของ OBS

สารบัญ

[catlist name=OBS101 numberposts=9 orderby=title order=asc]

Window Capture คือ Source หนึ่งของ OBS มีหน้าที่จับภาพโปรแกรมที่เราต้องการมาใช้งาน โดยไม่ต้องจับภาพทั้งหน้าจอ (Display Capture) เช่นจับภาพเฉพาะโปรแกรม Zoom เพื่อนำไป Live หรือจับภาพโปรแกรม Photoshop เพื่อสอนแต่งภาพผ่าน Live

ปัญหาที่เจอบ่อยและสาเหตุ

เมื่อใช้ Window Capture ปัญหาที่มักเจอคือภาพไม่มา จอดำ หรือภาพมาแค่บางส่วน นั่นเพราะว่าเครื่องคอมพิวเตอร์ หรือโน๊ตบุ๊คที่ใช้อยู่ มีการ์ดจอมากกว่า 1 ตัว ทำให้ตัว OBS สับสนว่าจะใช้การ์ดตัวไหน เช่น โปรแกรม Zoom ใช้การ์ดจอออนบอร์ด (Intel graphic) แต่ OBS ใช้การ์ด NVIDIA มันก็เลยเลือกต้นทางของภาพไม่ถูกนั้นเอง

วิธีแก้ไขง่ายๆ คือ
อัพเดดตัว OBS ให้เป็นเวอร์ชั่นล่าสุดเสมอ
เพราะผู้พัฒนามีการแก้ไขจุดบกพร่องของโปรแกรมออกมาเรื่อยๆ

ยกตัวอย่างการแก้ไขปัญหาการจับภาพโปรแกรม Zoom

ปัญหาที่เจอคือ ภาพโปรแกรมมา แต่จอภายในที่ควรเป็นภาพผู้ร่วมประชุมกลับเป็นสีขาว

ปัญหาภาพมา แต่จอขาว

วิธีแก้ไขง่ายๆ ของเวอร์ชั่นใหม่

เวอร์ชั่น OBS ที่ใช้ทดสอบคือ 25.0.8 จะมี Capture Method ให้ใช้งาน ดังนี้

  1. เข้าไปใน Properties ของ Window Capture
  2. ในช่อง Capture Method เลือก Window Graphics Capture เป็นอันเสร็จพิธี
Properties ของ Window Capture

วิธีแก้ไขแบบเก่า

ในเมื่อสาเหตุของปัญหาคือตัว Graphic card ไม่ตรงกันระหว่าง OBS และโปรแกรมที่ต้องการจับภาพ เราก็สั่งให้มันใช้งานตัวเดียวกันซะ ก็แก้ปัญหาได้แล้ว โดย

  1. ใน Window 10 ให้เข้าไปที่ Graphic settings
  2. Browse ไปที่โปรแกรมที่ต้องการ เช่น OBS.exe และ Zoom.exe
    OBS ปกติจะอยู่ใน C:\Program Files\obs-studio\bin\64bit
    – Zoom ปกติจะอยู่ใน C:\Users\user\AppData\Roaming\Zoom\bin
  3. เลือก Option จะมีตัวเลือกว่าให้โปรแกรมตัวนี้ใช้การ์ดจอตัวไหน (ตามการตั้งค่าโหมดประหยัดพลังงาน)
  4. เลือกให้ตรงกันทั้ง OBS และ Zoom ก็จะเป็นการแก้ปัญหาได้อีกทางหนึ่ง
Graphic settings

วิธีแก้ไขโดยใช้ NVIDIA Control Panel

ถ้าใครใช้การ์ดจอของ NVIDIA จะมี NVIDIA Control Panel ให้ใช้งาน ดังรูป เราสามารถที่จะเลือกได้ว่าจะให้โปรแกรมไหนใช้งานการ์ดจอ NVIDIA โปรแกรมไหนใช้งานการ์ดจอออนบอร์ดได้จากหน้านี้ เช่นกัน

NVIDIA Control Panel

Related Posts