วิธี เปิด-ปิด ไมค์ ZOOM แบบละเอียด

โปรแกรม ZOOM สามารถแบ่งการควบคุมไมค์ออกเป็น 2 ฝั่งคือ ฝั่งผู้สร้างห้อง (Host) และฝั่งผู้เข้าร่วม (Client) โดยทั้งสองแบบจะแตกต่างกันที่สิทธิ์การใช้งาน

เปิด-ปิดไมค์ในฐานะผู้เข้าร่วม

ถ้าเป็นผู้เข้าร่วมประชุม จะทำอะไรไม่ได้มากนัก นอกจากเปิด-ปิดไมค์ตัวเอง ทำได้โดยคลิกที่ไอคอนไมค์ ดังรูป
**ตำแหน่งปุ่มไมค์อาจจะไม่เหมือนกันในอุปกรณ์บางรุ่น

ไมค์เปิด
ไมค์ปิด
ปุ่ม mic บน ipad

เปิด-ปิดไมค์ในฐานะผู้สร้างห้อง

ผู้สร้างห้องหรือ Host นั้นสามารถควบคุมไมค์ผู้เข้าร่วมประชุมได้ทุกคน แม้กระทั่งสั่งปิดไมค์ทุกคนในห้อง
**ตัวอย่างที่แสดงเป็นการจัดการบนคอมพิวเตอร์

ปิดไมค์เป็นรายบุคคล
  1. คลิกที่ปุ่ม Participants เพื่อเปิดหน้าต่างจัดการผู้เข้าร่วมประชุม
  2. นำเมาส์ไปวางบนชื่อผู้เข้าร่วมที่ต้องการ จะมีปุ่มแสดงขึ้นมา 2 ปุ่ม
  3. คลิกที่ปุ่ม Mute เพื่อสั่งปิดเสียงคนๆ นั้นทันที
ปิดไมค์เป็นรายบุคคล

ปิดไมค์ทุกคน
  1. ในหน้า Participants คลิกที่ปุ่ม Mute All เพื่อสั่งปิดไมค์ทุกคนทันที
  2. ในเมนูเพิ่มเติม (จุดสามจุด) สามารถตั้งสิทธิ๋ได้ว่า จะอณุญาติให้ผู้เข้าร่วมเปิดไมค์เองได้หรือไม่ โดยเลือกที่เมนู Allow Participants to Unmute Themselves
ปิดไมค์ทุกคน
Allow Participants to Unmute Themselves
อณุญาติให้ผู้เข้าร่วมเปิดไมค์ตัวเองได้
ไม่อณุญาติให้ผู้เข้าร่วมเปิดไมค์ตัวเอง
เปิดไมค์

การเปิดไมค์ก็มีขั้นตอนคล้ายๆ กับปิดไมค์คือ ให้ใช้ปุ่ม Ask to Unmute ในหน้า Participants เพื่อส่งคำขอเปิดไมค์ไปยังผู้เข้าร่วม เมื่อผู้เข้าร่วมได้รับคำขอก็สามารถเลือกได้ว่าจะเปิดไมค์หรือไม่

Ask to Unmute
Ask All to Unmute
ผู้เข้าร่วมสามารถเลือกได้ว่าจะเปิดไมค์หรือไม่

ประโยชน์คือ
ช่วยจัดระเบียบการการคุยโต้ตอบกันได้ง่ายขึ้น เช่นเมื่อผู้บรรยายพูดจบ ค่อยอนุญาตให้ผู้เข้าร่วมสอบถามเป็นรายคน


https://www.midnightbrownie.com/line-meeting/

Related Posts